Умови користування сайтом

ДОГОВІР З КОРИСТУВАЧЕМ

Цей Договір (надалі – «Договір») укладається між Вами (надалі – «Користувач») та Приватним підприємством «Компанія «Манускрипт» (надалі – «Підприємство»), ЄДРПОУ 41008341.

Надалі в Договорі «Користувач» та «Підприємство» разом іменуються як «Сторони».

Цей Договір регулює порядок використання Сайту та послуг, що надає Підприємство завдяки Сайту, а також усієї інформації, яка доступна на Сайті.

Користувач – дієздатна фізична особа, що досягла 18-літнього віку, яка повністю прийняла усі умови цього Договору та зобов’язується їх виконувати.

Сайт – інтернет-сайт www.manuscript-pereklad.com.ua та усі його піддомени, який знаходиться під організаційним контролем Підприємства.

1. Загальні положення

1.1 Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Використання Сайту дозволено тільки Користувачу, що прийняв усі умови цього Договору та інші правила, передбачені на Сайті.

1.2 Правила та умови користування Сайтом, передбачені цим Договором, розповсюджуються на всіх користувачів та відвідувачів Сайту.

1.3 Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Договором перед використанням Сайту.

1.4 Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв’язаним умовами цього Договору з Підприємством. Якщо особа не погоджується з умовами Договору (повністю або частково),вона не набуває статусу Користувача та має негайно залишити Сайт.

1.5 Умови користування сайтом можуть змінюватись. Ми рекомендуємо Вам періодично заходити на наш сайт для ознайомлення з діючими Правилами та умовами користування сайтом для отримання актуальної інформації.

2. Відповідальність Користувача

2.1 За порушення умов цього Договору, Підприємство має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту.

2.2 Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що опублікована на Сайті.

3. Відповідальність Підприємства

3.1 За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2 Підприємство зберігає за собою право припиняти або обмежувати функціонування цього Сайту і не гарантує постійне і незмінне функціонування цього Сайту та його матеріалів без перерв і збоїв.

3.3 Підприємство не несе відповідальності та не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві у результаті використання або неможливості використання Сайту.

3.4 Підприємство не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи, відповідності заявленій тематиці та очікуванням Користувача.

3.5 Підприємство не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

3.6 Підприємство не несе відповідальності за можливі наслідки використання користувачем або відвідувачем Сайту будь-яких Матеріалів, опублікованих на Сайті.

4. Обов’язки Користувача

4.1 Користувач Сайту зобов’язаний, при кожному користуванні веб-сайтом або послугами, що пропонуються, діяти у законний спосіб.

4.2 Контент та інформація Сайту призначені для особистого некомерційного використання користувачем та не може завантажуватися з копіюванням (“скачуватися”), копіюватися, оброблятися або розповсюджуватися для комерційного використання.

4.3 Забороняється копіювати та змінювати вихідний код Сайту, створювати похідні об’єкти, а також продавати чи передавати права на програмне забезпечення Сайту.

4.4 Користувач не має права використовувати механізми, програмне забезпечення або інші прийоми, які при взаємодії з Сайтом можуть завдати шкоди роботі сайту або призвести до виходу з ладу, обмежити чи перешкодити доступ до Сайту.

5. Конфіденційність

5.1 Відвідання сайту не вимагає від користувачів реєстрації чи повідомлення персональних даних.

5.2 Повідомлення персональних даних необхідно в разі використання Користувачем форм зворотного зв’язку (заявки на переклад, замовлення зворотного дзвінка та контактної форми), розміщених на Сайті.

5.3 Скориставшись формою зворотного зв’язку, Користувач надає Підприємству свою безумовну та безвідкличну згоду на безстрокову обробку персональних даних, що зазначені у формі.

5.4 Обробка персональних даних включає в себе такі дії, як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, поновлення, використання і поширення, знищення повідомлених персональних даних.

5.5 Метою обробки персональних даних Користувача є внесення контактів Користувача до бази клієнтів Підприємства та подальше оформлення замовлення.

5.6 Надаючи згоду на обробку персональних даних, Користувач визнає, що йому відома та зрозуміла мета обробки зазначених персональних даних.

6. Інші умови

6.1 Підприємство має право вносити зміни в цей Договір. Усі внесені до цього Договору зміни будуть доступні на Сайті у вигляді нової редакції Договору.

6.2 Усі зміни до Договору набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Договору в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

6.3 Підприємство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

6.4 Користувач надає Підприємству право надсилати на контактні адреси Користувача, листи, повідомлення та інші матеріали, які містять інформацію про Сайт та послуги Підприємства.

6.5 Сайт надається Підприємством “як є”. Підприємство не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу.

6.6 Усі матеріали, інформація та дані (включаючи, але не обмежуючись: новини, статті, тести, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо- та відео- кліпи, надалі – «Матеріали»), опубліковані на сторінках Сайту, мають інформативний характер.

6.7 Матеріали, опубліковані на Сайті, захищені авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права і знаходяться у володінні або користуванні ПП «Компанія «Манускрипт» або сторони, яка є постачальником Матеріалів. Друкування будь-якої інформації з сайту є лише довідковою і не може використовуватись як офіційне повідомлення.

6.8 Підприємство має право в односторонньому порядку змінювати інформацію та види послуг, що надаються у рамках Сайту.

6.9 Сторони дають однозначну згоду один одному на обробку своїх персональних даних та підтверджують, що повідомлені про права встановлені Законом України «Про захист персональних даних», з метою забезпечення реалізації правових відносин, які регулюються чинним законодавством України.

6.10 Відносини між Підприємством та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, регулюються законодавством України та цим Договором.