Послуги

Письмовий переклад
Письмовий переклад текстів різних тематик, медіа-файлів, інтернет-контенту та ПО.
Усний переклад
Перекладацький супровід замовника на зустрічах, конференціях, переговорах, тощо.
Вичитка
Вичитка перекладу носієм мови або редактором відповідної спеціалізації.
Редагування
Редагування перекладів та інших текстів редактором відповідної спеціалізації.
Засвідчення

Нотаріальне засвідчення перекладу, штамп апостиль, витребування документів, консульська легалізація, засвідчення печаттю бюро перекладів та підписом перекладача.

Верстка
Верстка тексту перекладу 1:1 з оригіналом, переніс графічних елементів з до тексту перекладу.
Послуги по Скайпу
Усний переклад переговорів, проведення уроків іноземних мов з репетитором через програму Skype.
Сканування, друк
Сканування, копіювання та друк текстів.
Доставка
Кур’єрська доставка перекладу по Києву, в межах України та закордон.

Тематики письмових перекладів

Тексти загальної тематики

До текстів загальної тематики слід відносити тексти, які не насичені спеціальними термінами та словами, вжитими у незвичних значеннях. Переклад тексту загальної тематики під силу будь-якому кваліфікованому перекладачеві, оскільки не потребує від перекладача особливих, спеціальних знань.

Перекладом тексту загальної тематики вважається переклад художніх текстів, ділової та особистої кореспонденції, рекламних матеріалів, журнальних та газетних статей, сценаріїв, інших неспеціалізованих текстів.

Переклад у сфері ІТ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більш вагому роль відіграють комп'ютерні та інформаційні технології. Прогресуючі процеси комп’ютеризації диктують необхідність адекватного перекладу відповідних текстів, на писаних на одній мові, на іншу. Це потрібно для перекладу інтерфейсу програмних продуктів, інтернет-контенту та іншої інформації, так чи інакше пов'язаної із комп'ютером та інтернет-мережею.

До перекладів ІТ-сфери належать переклади контенту сайтів, пошукових слів, новин та блогів, сторінок в соц. мережах та профілів на сайтах, програмного забезпечення.

Економічні тексти

Якісний переклад економічних текстів відіграє значну роль, оскільки дозволяє іноземним компаніям оцінювати професіоналізм керівництва організацій і, відповідно, ступінь надійності співпраці в цілому. Економічний переклад, який містить мінімальну помилку може призвести до неприємних наслідків, тому переклад економічних текстів вимагає від перекладача високої відповідальності, вміння концентрувати увагу, ретельності і акуратності в деталях.
До текстів економічної тематики відносяться довідки про стан банківського рахунку та податкові декларації, економічні дослідження та статті, тендерні та патентні документи, сертифікати, митні декларації, бізнес плани та додатки до них, аналітичні огляди та маркетингові дослідження.

Особисті документи

Переклад особистих документів є доволі популярною у наш час процедурою. Найчастіше документи доводиться перекладати, наприклад, для отримання робочої вакансії за кордоном, надходження в закордонний вуз, успішного проведення ділових операцій, придбання права проживання в тій чи іншій державі та в багатьох інших ситуаціях. Оскільки переклад особистих документів повинен бути особливо точним, ясним і достовірним, не обійтися без послуг професійного перекладача.

До перекладу особистих документів відносять переклад паспорта, трудової книжки, свідоцтва про укладення/ розірвання шлюбу, свідоцтва про народження та про смерть, шлюбного договору, довідок, атестатів, дипломів та додатків до них, інших особистих документів.

Науково-технічні тексти

Характерними особливостями науково-технічного стилю є його інформативність (змістовність), логічність (сувора послідовність, чіткий зв’язок між основною ідеєю і деталями), точність і об’єктивність, ясність і зрозумілість. Такий текст насичений термінами і термінологічними словосполученнями.

До текстів науково-технічної тематики можна віднести наукові статті та роботи, монографії, підручники, довідники, патентні описи, реферати, курсові та дипломні роботи, дисертації, анотації інструкції, технічну документацію та специфікацію, каталоги, схеми, креслення, проектні документи.

Основне завдання науково-технічного перекладу полягає в гранично ясному і точному доведенні до читача інформації, що повідомляється. Цей вид перекладацької діяльності вимагає не лише бездоганного володіння мовою, певних галузевих знань, але й максимум зусиль з боку перекладача. Необхідно прагнути до особливої термінологічної точності.

Юридичні тексти

Юридичний переклад – це переклад текстів, що відносяться до області права і використовуються для обміну юридичною інформацією між людьми, що говорять на різних мовах.
До текстів юридичної тематики відносять різноманітні договори (купівлі-продажу, страхування, оренди, трудового договору, кредитного договору та ін.); угоди та контракти, бухгалтерську та фінансову звітності, фінансові доручення та гарантії, сертифікати та свідоцтва,статути довіреності, ліцензії, лізинг; державні закони, нормативно-правові акти та їх проекти,а також та інші види ділової документації.

Юридичний переклад являє собою непросте завдання, тому що для адекватної передачі юридичної інформації іншою мовою, переклад повинен бути особливо точним, ясним і достовірним. Для успішного виконання такого перекладу потрібно не лише досконало освоїти термінологію і правила оформлення юридичних текстів, але й володіти знаннями щодо культурних і мовних особливостей носіїв вихідної мови і лише їм властивих мовних конструкцій.

Медіа-файли

Переклад аудіо- та відеозаписів є різновидом усно-письмового перекладу. Характерною особливістю якого полягає у тому, що джерелом інформації виступає не жива мова мовця, а відео-/аудіо запис.
Ми надаємо наступні види перекладів аудіо- та відеозаписів:

 • Письмовий переклад:
  Кінцевим результатом такого перекладу є текст. Наприклад, субтитри до іноземного фільму.
 • Письмовий переклад з подальшим озвученням мовою перекладу:
  Кінцевим результатом такого перекладу є також текст, але після редагування цього тексту перекладач або диктор/актор начитує текст. Прикладом може слугувати професійний дубляж фільму.

Медичні тексти

Медичний переклад — це різновид науково-технічного перекладу. Текст медичної тематики характеризується різноманітним набором термінів, скорочень.

Розрізняють декілька основних напрямків медичних перекладів:

 • медична документація;
 • документація з клінічних досліджень лікарських препаратів;
 • фармацевтична документація;
 • документація до медичного устаткування й інструментарію;
 • сайти з медицини, фармації, клінічних випробувань, медичного устаткування й інструментарію;
 • науково-популярна література з медицини;
 • наукова медична література.